Strategia ESG

Zmieniamy
dla Was świat!
I zmieniamy
siebie

Budimex - zmieniaj świat

Szanowni Państwo,

na przestrzeni lat zbudowaliśmy tysiące kilometrów dróg krajowych i połączeń kolejowych, oddaliśmy do użytkowania setki obiektów prywatnych i publicznych. Z dumą mogę powiedzieć, że przyczyniliśmy się do rozbudowy infrastruktury naszego kraju. Dziś stajemy przed wielkim wyzwaniem – jak budować i rozwijać się jako biznes, aby odbywało się to w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Jako odpowiedzialny partner biznesowy słuchamy naszych interesariuszy, jesteśmy aktywnym członkiem społeczności lokalnych, rozumiemy nasz wpływ na klimat.

Zdobytą wiedzę przekuwamy w działania – temu będzie służyć strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex na lata 2023-2026.

Tworząc ją, czerpaliśmy z dotychczasowych doświadczeń, jakie zdobyliśmy zarówno w obszarze ochrony środowiska, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kontynuując drogę wyznaczoną przez strategię CSR, integrujemy perspektywy wielu zespołów i rozszerzamy zakres naszej działalności tak, aby ścieżka zrównoważonego rozwoju stała się bliska wszystkim pracownikom Grupy Budimex.

Stawiamy sobie ambitne cele, bo wierzymy, że tylko mierząc wysoko będziemy w stanie sprostać wyzwaniom klimatycznym i społecznym.

Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie – ta myśl przyświeca przyjętej przez nas strategii. Jesteśmy gotowi.

Artur Popko
Prezes Budimex SA

Prezes Budmiex SA - Artur Popko
Budimex - zmieniaj świat

Strategia ESG

Jesteśmy świadomi skali działań, jakie musimy podjąć w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony zasobów, ale równie ważne są dla nas inwestycje w kapitał ludzki oraz otaczające nas społeczności lokalne. Jako organizacja chcemy nieustannie się rozwijać. To holistyczne podejście oddaje strategia zrównoważonego rozwoju, która dotyka trzech obszarów: środowiska, obszaru społecznego i ładu korporacyjnego.

„Budujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego”, bo wierzymy, że nasze odpowiedzialne decyzje mogą pozytywnie kształtować standardy branży.

„Wzmacniamy pracowników i partnerów biznesowych”, bo wiemy, że tylko dialog jest gwarancją zrównoważonego wzrostu.

„Zarządzamy w sposób odpowiedzialny”, bo nasze wartości stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie.

Ewelina Karp-Kręglicka Dyrektor Biura Zakupów,
Jakości i Ochrony Środowiska
Ewelina Karp-Kręglicka - Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska

Zobacz, jak zmieniamy świat