Wróć

Wzmacniamy pracowników
i partnerów biznesowych,

bo wiemy, że tylko dialog jest gwarancją zrównoważonego wzrostu.

Budimex - zmieniaj świat

Grupa Budimex to przede wszystkim
ludzie.

Ludzie działający z pasją i zaangażowaniem, którzy każdego dnia podejmują decyzje z poczuciem odpowiedzialności za siebie, swoich współpracowników, a także społeczności lokalne, na rzecz których realizują powierzone projekty. Jako pracodawca wspieramy takie postawy. Dokładamy wszelkich starań, by zapewniać stabilne i komfortowe środowisko pracy.

Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu, aktywnie budując świadomość i kulturę w tym obszarze, niezależnie od funkcji czy stanowiska. Integrujemy różne pokolenia. Wsłuchujemy się w potrzeby pracowników oraz dbamy o ich rozwój zawodowy, psychologiczny i emocjonalny. Kierujemy się zasadą równości, tworząc tym samym przestrzeń na godną pracę, wolną od wszelkich stereotypów. Prowadzimy otwarty dialog z beneficjentami realizowanych inwestycji i rzetelnie pracujemy na miano dobrego sąsiada. W centrum naszych działań zawsze jest człowiek.

Anna Karyś-Sosińska - Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Anna Karyś-Sosińska Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jesteśmy spółką, która
integruje pokolenia

Nasza siła tkwi w budowaniu różnorodności. Cenimy zarówno doświadczenie, jak i innowacyjność, dlatego tworzymy zgrane, silne i wielopokoleniowe zespoły. Wierzymy w równy dostęp do pracy. Przełamujemy stereotypy, szczególnie w postrzeganiu roli kobiet w budownictwie. Od lat zwiększamy ich udział w liczbie zatrudnionych pracowników, również na stanowiskach menadżerskich. Umożliwiamy im rozwój w skrojonych na miarę programach liderskich. Równocześnie dbamy o wyrównanie szans w obszarze płac, powołując specjalny fundusz na ten cel. Stałe budowanie kompetencji zespołów oraz silnych postaw przywódczych to jeden z filarów działalności Grupy Budimex. Rozwijając kluczowe obszary biznesowe, wspieramy naszych pracowników i motywujemy ich do osiągania sukcesów.

cele strategiczne
 • 2026
  Dążenie do utrzymania współczynnika rotacji dobrowolnej na poziomie nie wyższym niż 8,5%
 • 2026
  Dążenie do GPGR (Gender Pay Gap Ratio) na poziomie poniżej 9%
 • 2026
  GCR (Glass Ceiling Ratio) – dążenie do zwiększenia odsetka kobiet w średniej i wyższej kadrze zarządzającej na poziomie 22% (w porównaniu do 19% w 2022 r.)

Gwarantujemy bezpieczną
i godną pracę

Każdego dnia robimy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz uczestnikom realizowanych przez nas projektów i ich beneficjentom. Nasza strategia w tym obszarze opiera się na dwóch filarach: „Always Safe, Always Ready”. Jej fundamentem są odpowiedzialność, dialog w zespołach oraz nieustanne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, wspierających tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Ta idea przyświeca nie tylko nam. Promujemy ją również wśród naszych interesariuszy i środowiska biznesowego – podwykonawców i partnerów biznesowych, w ramach odbywającego się co roku „Tygodnia bezpieczeństwa”.

cele strategiczne
 • Co roku najwyższe kierownictwo będzie odbywało regularne wizyty bezpieczeństwa na kontraktach połączone ze spotkaniami z pracownikami firmy i partnerami biznesowymi
 • Corocznie
  Przeprowadzenie wszystkich szkoleń i programów promujących kulturę bezpieczeństwa u 100% pracowników
 • Corocznie
  Organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa w Grupie Budimex na przynajmniej 90% kontraktów

Jesteśmy dobrym sąsiadem
i umacniamy relacje

Mamy świadomość, że poprzez prowadzone projekty, znacząco wpływamy na codzienność lokalnych społeczności. Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi, nie pozostajemy jednak obojętni na ich potrzeby – tu i teraz. Jesteśmy otwarci na dialog. Regularnie spotykamy się z lokalnymi interesariuszami, wsłuchujemy się w ich oczekiwania i dokładamy wszelkich starań, by podtrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki. Wspieramy lokalne inicjatywy, ułatwiamy komunikację wokół prowadzonych projektów i włączamy się w działania charytatywne, budując wartościowe relacje na lata. Promując ważne dla Grupy Budimex obszary – rozwój i edukację – nawiązujemy kontakty z uczelniami i technikami w regionach, proponując programy przygotowujące do pracy w branży budowlanej. Dzieląc się naszym doświadczeniem, wierzymy, że umożliwiamy młodym pokoleniom lepszy start w przyszłość.

cele strategiczne
 • Przeprowadzenie programów edukacyjnych w szkołach i uczelniach technicznych dla 5 000 uczniów i studentów każdego roku
 • 2023
  Nie mniej niż 50 działań informacyjnych na wszystkich realizowanych kontraktach
Nasze działania wspierają następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju
Strategia esg

Nasze działania

Edukujemy na temat bezpieczeństwa

W trosce o przyszłe pokolenia od lat z powodzeniem realizujemy autorski program „Hello ICE. Budimex Dzieciom”. Poprzez bezpośrednie spotkania w placówkach oświatowych dzielimy się własnym doświadczeniem z młodymi, jak dbać o bezpieczeństwo w ruchu publicznym, a także edukujemy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pragniemy poszerzać naszą ofertę dla dzieci i młodzieży, zwiększając zakres edukacji również w obszarze mikromobility (bezpieczni na rolkach/hulajnogach/deskorolkach).

Wspieramy lokalne społeczności

Jesteśmy otwarci na dialog ze społecznościami, w których funkcjonujemy i wsłuchujemy się w ich potrzeby, dlatego podejmujemy szereg działań na rzecz poprawy jakości ich życia. Jednym z naszych autorskich projektów jest „Strefa Rodzica” realizowany nieprzerwanie od 2012 roku. Nasi wolontariusze na dziecięcych oddziałach polskich szpitali tworzą przestrzenie dla maluchów i ich rodziców. Dzięki miejscom takim jak Strefy Rodzica, mali pacjenci mogą na chwilę oderwać się od myśli o chorobie i w przyjemny sposób spędzać czas. Program wspiera również rodziców, którzy mogą stale towarzyszyć swoim pociechom w tym trudnym dla nich czasie.

Wzmacniamy różnorodność

Fundamentem naszych działań jest Karta Różnorodności, której jesteśmy sygnatariuszem. Wdrażając politykę różnorodności zobowiązaliśmy się do równego traktowania wszystkich naszych pracowników i tworzenia dla nich kultury organizacyjnej opartej na szacunku do wszelkich form różnorodności. Mamy jednak świadomość, że budowaniu różnorodności mogą towarzyszyć ograniczające przekonania, dlatego podejmujemy działania zwiększające świadomość, czym są różnice i jak czerpać z nich siłę. Jednym z nich jest cyklicznie realizowany Tydzień Różnorodności, podczas którego podejmujemy wiele aktywności tj. webinary, podcasty, konkursy, szkolenia, w ramach których aktywizujemy i edukujemy naszych pracowników w zakresie różnorodności.

Tworzymy innowacyjne środowisko

Realizując swoją działalność, wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, bo dzięki nim obiekty budowlane mogą funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony. Jednocześnie tworzymy zrównoważone środowisko pracy i wspieramy kreatywność naszych pracowników. Dla nich stworzyliśmy Strefę Innowacji – przestrzeń do zgłaszania usprawnień – tych małych i dużych. Wdrażając większość z nich, nie tylko stale poprawiamy naszą efektywność, ale co ważniejsze, wspieramy kompetencje innowacyjności w naszych pracownikach i współtworzymy zmianę w organizacji.